E.L.I.T. Polgárőrség

50 óra

Van egy olyan lehetőségünk, amely biztosíthatja, hogy a fiatalok megismerjék a polgárőrséget, ízelítőt kapjanak a közösségért végzett munka szépségéből. Megtapasztalják azt az örömöt és elégedettséget, amelyet az akadályok és nehézségek legyőzése után érez az olyan ember, aki tudja, sokat tett a közösségért.

Ez a lehetőség az Iskolai Közösségi Szolgálat.

A diákok az alábbi tevékenységekben vehetnek részt a polgárőr egyesületeknél:

,,Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek!” program. A helyi polgárőr egyesületek felkeresték a működési területükön élő, egyedül álló, segítségre szoruló időseket. Hetente több alkalommal, rendszeresen felkeresik őket. Télen havat lapátolnak, ellenőrzik a tüzelőt, ha kell, behordják és befűtenek. Nyáron gondoskodnak a vízfogyasztásról, bevásárolnak, gyógyszertárba mennek. Ha nincs mit tenni, beszélgetnek az idősekkel. E programban tevékenykedhetnek, segítenek a diákok. Megismerik az idős emberek gondolkodását, hálájukat a segítségért. Reményeink szerint ez hozzájárul a nemzedékek közötti ellentétek elsimításához is.

,,Kortárs segítő“. Az arra alkalmas diákokat – a rendőrség bűnmegelőzési szakembereinek bevonásával – a polgárőrök felkészítik, az általános iskolás diákok számára bűnmegelőzési előadások megtartására, illetve abban való részvételre. Az előadásokat az általános iskolák szervezik és felügyelik. A 12 – 14 éves gyermekek felnéznek egy náluk három, négy évvel idősebb diákra és tőlük jobban elfogadják az intelmeket.

,,Helyi környezetvédelmi program“. Ennek keretében a fiatalok – a helyi polgárőr egyesületi elnök által meghatározott területen – bejárják lakóterületüket és környékét. Felkutatják az illegálisan lerakott szemetet és minden olyan dolgot, aminek megítélésük szerint nem a környezetben van a helye. Minden olyan dolgot, amelyen megakad “,,fiatal szemük” (Pl.: parlag fű, olajos hordók, flakonok. eldugult vízelvezetők, gondozatlan területek.) utca, házszám, illetve GPS koordináták alapján rögzítik a helyet és átadják a polgárőr egyesület elnökének. Fontos elem, hogy nem kerülhetnek konfliktusba az illegális szemétlerakókkal, szemetelőkkel. Kizárólag “csak” a helyszín adatait rögzítik. A polgárőr egyesület elnöke intézkedik a feltárt problémák megszüntetésére, majd a fiatalt visszaküldi a területre. Felkészítésük, környezetvédelmi szakmérnök által, négy évszakra kidolgozott felkészítési terv alapján történik.

A programokban részt vevő diákok kettesével, hármasával végzik a munkát. Ha csak egy diák dolgozna, egy polgárőr elkíséri.

Ez most egy olyan lehetőség, amelyet ki lehet használnunk és a diákokkal meg lehet ismertetnünk a polgárőrséget, illetve a polgárőrség által végzett munkát.

A program célja, hogy a fiatalok felismerjék, szükség van a közösségi önkéntes munkára és ennek tökéletes bázisa lehet a polgárőrség. Ha ezt az 50 órát meg tudjuk tölteni értelmes tevékenységekkel, amelyek a fiatalokat is motiválják, ők a program után tagjai lehetnek a polgárőrségnek.

Jelentkezni e-mailben lehet!

Az 50 óra a kötelező, de ezzel nem kell véget érnie a tevékenységnek! 

A fiatalok megszólítása és egy átfogó toborzókampány megvalósítása régóta halogatott felelőssége a Budapesti Polgárőrségnek, amely a 2015-ös év folyamán elfogadott polgárőr törvénymódosítással, az “ifjú polgárőr” szerepkör megjelenésével elkerülhetetlenné vált.

Kik lehetnek ifjú polgárőrök?

A polgárőr törvény szerint (2011. évi CLXV. törvény 9/A. §): 

 • alapfokú iskolai végzettségel és
 • írásbeli törvényes képviselői hozzájárulással rendelkező
 • 14-18 év közötti cselekvőképes,
 • bűntetlen személy

Milyen feladatokat végezhet az ifjú polgárőr?

Az ifjú polgárőr közreműködik

 • a polgárőr feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában,
 • a polgárőr tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében,
 • a katasztrófákra való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében,
 • dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában,
 • a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
 • az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
 • a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben.

Az ifjú polgárőr a fenti feladatait kizárólag polgárőrrel együtt, ifjú polgárőr igazolvány birtokában láthatja el.

Amennyiben eléri a 18. életévet dönthet arról, hogy a polgárőr csapat tagja szeretne maradni. Ekkor ugyanis polgárőr alapismereti vizsgát tehet le és innentől kezdve teljesértékű polgárőr lesz. 

Szeretnél kitűnni a többi fiatal közül? 

Szeretnél egy fiatalos csapatba tartozni?

Szeretsz másoknak segíteni?

Szeretsz nyitni a világ felé?

Várunk csapatunkba téged is! 

Ez a funkció nem elérhető!